Petrov&Co.

финансово отчитане и анализ
 
НачалоЗа менЗа Petrov & Co.ПубликацииКонтакти  
Контакти  

Петър Петров и Petrov & Co. осъществяват дейността си във всички административни области в Република България, включително и обучения в офисите на клиентите.

Предварителното уточняване на място и час за среща е задължително.

Административен адрес и офис


Отговорност и авторски права


ул. Лев Толстой №5

8804 гр. Сливен, България

Телефон: +359 88 75454 77

E-mail: office@petrovbg.com

Търговски регистър

119012804 | Перфект груп ООД

119649808 | Петров и Партньори ООД

200021320 | КонсултКо ООД

 

Петър Петров и Petrov & Co. полагат най-добрите си усилия, за да гарантират, че представената информация в сайта petrovbg.com е достоверна и точна. Въпреки това, дружествата от групата, както и Петър Петров, не поемат никаква отговорност за щети или загуби, причинени пряко или косвено във връзка с достъпа и използването на сайта, или във връзка с неговото изпълнение или искания, изпратени до сайта или някаква връзка с уеб сайтове, притежавани и експлоатирани от трети страни.

© 1998-2016 Перфект груп, Петров и Партньори, КонсултКо

Актуално:

19-20 януари 2016. Семинар „Практически курс по финансов анализ на предприятието“.

Организатор: „Германо-Българска индустриално-търговска камара“. Място на провеждане":

гр. София.

Информация и записване

24-25 март 2016. Семинар „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“.

Организатор: „Германо-Българска индустриално-търговска камара“. Място на провеждане:

гр. Пловдив.

Очаквайте информация

Услугите се предоставят от Петър Петров,

Петров и Партньори ООД, Перфект груп ООД и КонсултКо ООД.