Petrov&Co.

финансово отчитане и анализ
 
НачалоЗа менЗа Petrov & Co.ПубликацииКонтакти  
За мен  

Петър Петров

Магистър по счетоводство

Финансов аналитик и бизнес консултант

Специализации: Финансов и кредитен анализ по програми на

Manchester Business School и Institute for Financial Services London

Специфични области на консултиране:

Изграждане на организационни и структурни системи във финансово-счетоводните отдели. Преструктуриране на финансовата и капиталова структура на предприятието. Оптимизиране на управлението на оборотния капитал и ликвидността. Създаване и мониторинг на целеви и срочни бизнес програми. Бизнес планиране.

2016

През януари 2016 година предстои да излезе от печат втората ми книга - „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ (ISBN 978-619-179-058-6).

2014

На 12 август 2014 година излезе от печат първата ми книга - „Практически анализ на финансовите отчети - концепция и примери“ (ISBN 978-954-28-1558-7).

2012

В хода на реализацията на провежданите от мен семинари на тема „Практически анализ на финансовите отчети“ анализирах десетки финансови отчети. Така беше открита емпирична зависимост, отнасяща се до фирмената ликвидност в кризисна ситуация. Изведох показател, който нарекох CLR - Съотношение на кризисна ликвидност. През 2012 година представих и защитих концепцията за CLR на няколко международни конференции в България.

2005

В началото на 2005 година проведох първият динамичен тренинг на тема „Практически анализ на финансовите отчети“. За времето от този тренинг до момента, бяха реализирани десетки семинари, фирмени обучения и тренинги.

1992

На 28 февруари 1992 година, тогава 24 годишен, започнах самостоятелна дейност по финансово-счетоводни услуги. Макар през 1992 година пазарните принципи бавно да навлизаха в деловата дейност, личното ми убеждение бе, че управленското консултиране следва да се основава на високи стандарти за професионално поведение и резултати. И днес за мен водещ принцип е, че стойността за клиента трябва да надхвърля компенсацията за поетите ангажименти.

Актуално:

19-20 януари 2016. Семинар „Практически курс по финансов анализ на предприятието“.

Организатор: „Германо-Българска индустриално-търговска камара“. Място на провеждане":

гр. София.

Информация и записване

24-25 март 2016. Семинар „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“.

Организатор: „Германо-Българска индустриално-търговска камара“. Място на провеждане:

гр. Пловдив.

Очаквайте информация

Услугите се предоставят от Петър Петров,

Петров и Партньори ООД, Перфект груп ООД и КонсултКо ООД.