Petrov&Co.

финансово отчитане и анализ
 
НачалоЗа менЗа Petrov & Co.ПубликацииКонтакти  
За Petrov & Co.  

Petrov & Co. е търговското наименование на група от дружества, развиращи дейност в областта на счетоводството, анализа, както и консултинга в областта на управлението. В групата са включени дружествата „Перфект груп“ ООД, „Петров и Партньори“ ООД и „КонсултКо“ ООД, чиито основател е Петър Петров.

Счетоводство и данъци


Финансово и управленско консултиране


От началото на 1992 година Петър Петров и Petrov & Co. реализират широк спектър от професионални счетоводни услуги, както за малкия и среден бизнес, така и за крупни холдингови структури. Тези услуги обхващат всички дейности от организацията на счетоводната отчетност до съставянето на годишните финансови отчети, а също и индивидуално и екипно обучение по финансово и управленско счетоводство.

В допълнение към реализираните счетоводни услуги осъществяваме ежедневен мониторинг на измененията в областта на данъчното законодателство в резултат, на който предлагаме на нашите клиенти данъчни консултации, включително данъчно планиране и оптимизация.

В резултат на над 20 годишен опит, Петър Петров и Petrov & Co. осъществяват успешно финансово и управленско консултиране. В конкретиката на това консултиране предлагаме на нашите клиенти обхват от дейности, обхващащи процесите от анализа на деловата активност и управлението на ефективността до създаването, придобиването и преструктурирането на търговски дружества, включително и холдингови структури.

Бизнес планове и финансови анализи


Обучения, тренинги и семинари


Нашата първа стъпка в консултантският бизнес беше написването на бизнес план за получаване на кредит. Така в началото на 1992 година имахме, както първият си успешен бизнес опит, така и първият си признателен, за вложената от нас експертиза, клиент. През следващите повече от 20 години, създадохме собствена структура на финансови модели, като същевременно използвахме множество международно стандартизирани структури на бизнес планове, включително стандарти за финансов Due Diligence и информационни меморандуми.

В следствие на нашият опит и експертиза постигнахме над 99% успеваемост в разработените от нас бизнес планове, целеви и срочни бизнес програми.

Като специалисти в областта на финансовите модели и анализи, предлагаме и реализираме за нашите клиенти множество варианти на финансови анализи, включващи както комплексни, така и конкретно ориентирани анализи.

Първият динамичен тренинг на тема „Практически анализ на финансовите отчети“ беше проведен през 2005 година. За времето от този тренинг до момента проведохме десетки семинари, фирмени обучения и тренинги, свързани с анализа на финансовите отчети, управлението на оборотния капитал и ликвидността, бизнес преговорите.

Отчитайки, че посочените тематики често изискват представянето на сложни математически и статистически формули, разработихме презентации, в които използваме примери от реални икономически единици. Вградихме анимация, подчертаваща интересите на различните групи съставители или анализиращи субекти. Интегрирахме в презентациите специфични сложни въпроси и проблематики.

 

При поискване може да бъде предоставен подробен списък с осъществяваните от Петър Петров и Petrov & Co. услуги, включващ и тематики на фирмени обучения.

Актуално:

19-20 януари 2016. Семинар „Практически курс по финансов анализ на предприятието“.

Организатор: „Германо-Българска индустриално-търговска камара“. Място на провеждане":

гр. София.

Информация и записване

24-25 март 2016. Семинар „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“.

Организатор: „Германо-Българска индустриално-търговска камара“. Място на провеждане:

гр. Пловдив.

Очаквайте информация

Услугите се предоставят от Петър Петров,

Петров и Партньори ООД, Перфект груп ООД и КонсултКо ООД.